صفحه اصلی/ واحد ها/ واحد تضمین کیفیت
واحد تضمین کیفیت
واحد تضمین کیفیت

این واحد از واحدهای زیرمجموعه مدیریت عامل می باشد که توسط سرپرست تضمین کیفیت و زیر نظر نماینده مدیریت در سیستم (IMS) مدیریت می شود. فعالیتهای واحد تضمین کیفیت به چهار قسمت اصلی زیر تقسیم می شود:

1-برنامه ریزی (Plan) :

تعریف و تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های مورد نیاز سازمان، شناسایی فرآیندهای سازمان، تعریف و تدوین مکانیزم پایش و اندازه گیری فرآیندها مطابق با الزامات، برنامه ریزی در خصوص تحت کنترل قراردادن کلیه مستندات سازمان، برنامه ریزی در خصوص ممیزی های داخلی و خارجی سازمان، استاندارد سازی فعالیت ها، برنامه ریزی در خصوص شناسایی ریسک و فرصت های فرآیندهای سازمان، شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها(SWOT)، برنامه ریزی در خصوص تدوین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان، تعریف برنامه استراتژیک سازمان با در نظر گرفتن الزامات استانداردهای بین المللی مانند سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 .

2-اجرا (Do):

ظارت براجرای صحیح کلیه قوانین تعریف شده در سیستم شامل روشهای اجرایی و دستورالعمل های موجود و کلیه موارد بیان شده در قسمت برنامه ریزی.

3- ارزیابی (check):

ارزیابی فعالیت های جاری و در حال اجرای واحد/ فرآیندهای سازمان و همچنین ارزیابی  کلیه موارد بیان شده در قسمت اجرا (بند2) در مقایسه با برنامه ریزی (بند 1) انجام شده به وسیله ابزارهایی نظیر انجام ممیزی های داخلی و تعریف اقدامات اصلاحی و ….

4-اصلاح (Act) :

 بررسی نیاز به بهبود در کلیه قسمتهای بیان شده در قسمت برنامه ریزی (بند 1) با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی (بند 3) شامل بازنگری روشهای اجرایی، مستندات، اهداف، ریسکهای سازمان و تعریف اقدامات اصلاحی با توجه به عدم انطباقهای صادر شده و ….

دیگر واحدهای شرکت
واحد کنترل کیفیت

محصول دستگاه پیش فرآوری: خوراک ورودی به دستگاه با توجه به نوع کارکرد دستگاه های سپراتوری محلی بر روی درام قرار گرفته و بسته به گوس درام تعداد و چینش آن را با قطر درام نوع ورقه پوشاننده آهن ربا و تعداد دور بر دقیقه درام ...

ادامه مطلب
واحد ایمنی و بهداشت محیط زیست

نیروی کار بخش پر اهمیت از سرمایه های هر شرکت است و اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. به همین سبب، حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهینه سازی محیط کار، از اهمیت شایان توجه ای برخوردار است در این راستا واحد ایمنی وبهداشت ...

ادامه مطلب
واحد پیش فرآوری

نحوه کارکرد دستگاه پیش فرآوری : خوراک به وسیله کامیون یا لودر داخل سیلو ریخته شده و توسط فیدر روی درام پخش می شود،و آهن موجود درخوراک به درام چسبیده و از باطله جدا شده و داخل تشتک رها شده و با نوار نقاله به ...

ادامه مطلب
واحد اکتشاف

شناسایی چگونگی و کیفیت توزیع ماده معدنی بر عهده گروه اکتشاف می­باشد. مسلما بدون شناخت دقیق نحوه پراکندگی و کیفیت ماده معدنی هیچگونه اقدام عملی در جهت بهره برداری از معادن صورت نمیپذیرد.

ادامه مطلب
واحد استخراج

شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان در سال 1385 فعالیت خود را در محدوده پلاسری سنگان خواف آغاز نمود. امروزه این شرکت با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و پرسنل آموزش دیده و در اختیار داشتن ماشین آلات معدنی و امکانات مناسب و با بهره برداری ...

ادامه مطلب
واحد فرآوری

سنگ آهنی که به صورت خام از معادن استخراج میگردد جهت تولید فولاد باید فرآوری گردد.  محصول فرآوری شده کنسانتره یا سنگ آهن دانه بندی شده می باشد. تولید سنگ آهن دانه بندی شده بصورت فرآیند خشک صورت می پذیرد. خوارک خطوط فرآوری، محصول سپراتوری ...

ادامه مطلب