شرکت معادن سنگ آهن

مزایده و مناقصه

صفحه اصلی/ مزایده و مناقصه
ردیف نوع موضوع آخرین مهلت فروش اسناد آخرین مهلت تحویل اسناد نتیجه فایل
1 مزایده مزایده خودرو رنو تا پایان شهریور ماه 1401 دانلود فایل
2 مناقصه انتخاب پیمانکار 1401/04/05 دانلود فایل