شرکت معادن سنگ آهن

مزایده و مناقصه

صفحه اصلی/ مزایده و مناقصه
ردیف نوع موضوع آخرین مهلت فروش اسناد آخرین مهلت تحویل اسناد نتیجه فایل
1 Tender lron ore concentrate International Sales Tender-2427 Until 02/24/2024 دانلود فایل
2 Tender lron ore concentrate International Sales Tender-2426 Until 02/10/2024 دانلود فایل
3 Tender lron ore concentrate International Sales Tender-2425 Until 02/03/2024 دانلود فایل
4 Tender Iron ore Lump International Sales Tender Until 12/15/2023 دانلود فایل
5 Tender Iron ore Lump International Sales Tender Until 12/14/2023 دانلود فایل
6 Tender Tender EIM Co 4 – Iron ore International Sales Tender 2416 Until 10/25/2023 دانلود فایل