صفحه اصلی/ مزایده و مناقصه/ بهره برداری از کارخانجات تولید کنسانتره سنگ آهن فازهای 1 و 2 (به مدت سه سال)
بهره برداری از کارخانجات تولید کنسانتره سنگ آهن فازهای 1 و 2 (به مدت سه سال)

بهره­ برداری از کارخانجات تولید کنسانتره سنگ­ آهن فازهای 1 و 2(به مدت سه سال)