شرکت معادن سنگ آهن

کسب عنوان ، دستاوردها و افتخارات ملی و بین المللی

صفحه اصلی/ درباره ما/ کسب عنوان ، دستاوردها و افتخارات ملی و بین المللی
 • کسب عنوان بهره بردار نمونه کشوری در روز صنعت و معدن در سال 1395 (عملکرد سال 1394)

 • کسب عنوان واحد نمونه سال 94 (عملکرد 93 ) در استان خراسان رضوی

 • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 از شرکت SGS تحت اعتبار SAS سوئیس

 • معرفی تیم فوتبال امید علم و ادب احیا سپاهان جهت حضور درمسابقات لیگ مناطق کشور در فصل 94

 • کارفرمای نمونه از سازمان تأمین اجتماعی در سال 1393

 • کسب مقام سومی تیم فوتبال سنگ آهن احیاء سپاهان در مسابقات لیگ امیدهای استان خراسان رضوی در سالهای 1391 و 1392 و 1393

 • دریافت تقدیرنامه رضایت شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص نحوه مطلوب انجام تعهدات درسالهای 1391 و 1392

 • کسب مقام قهرمان لیگ برتر تیم فوتبال بزرگسالان شهرستان خواف در سال 1392

 • کسب مقام قهرمان نیم فصل لیگ برتر در مسابقات امیدهای استان خراسان رضوی در سال 1392

 • بهره بردار نمونه در زمینه رعایت مسائل منابع طبیعی طی سال های 1390 تا 1392

 • کسب عنوان معدن نمونه در زمینه رعایت مسائل ایمنی و بهداشت طی سالهای 1390 تا 1392

 • کسب عنوان بهره بردار نمونه کشوری در روز صنعت و معدن در سال 1391

 • کسب عنوان بهره بردار نمونه استان خراسان رضوی در سال 1391