شرکت معادن سنگ آهن

موقعیت جغرافیایی و مورفولوژی معدن سنگ آهن پلاسرخواف

صفحه اصلی/ درباره ما/ موقعیت جغرافیایی و مورفولوژی معدن سنگ آهن پلاسرخواف

معدن در فاصله 33 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان خواف و در ده کیلومتری بخش سنگان واقع شده است. برای رسیدن به معدن از مشهد به طرف خواف حرکت کرده و پس از عبور از خواف در فاصله 20 کیلومتری به سنگان می رسیم . از سنگان نیز شش کیلومتر به سمت نیاز آباد ادامه مسیر داده و پس از آن در سمت راست وارد جاده خاکی معدن می شویم ، که پس از طی مسافت چهار کیلومتر به تأسیسات معدن می رسیم.

محدوده ذخائر آبرفتی سنگ آهن خواف، در استان خراسان رضوی، شهرستان خواف بخش سنگان و در مجاورت روستای گوریاب قرار گرفته است. محدوده مورد نظر در 280 کیلومتری جنوب شرق مشهد، 58 کیلومتری جنوب تابیاد، 40 کیلومتری شرق خواف، و 10 کیلومتری شرق سنگان واقع شده است. فاصله محدوده تا معدن سنگ آهن سنگان که در شمال شرقی آن واقع شده است، 15 کیلومتر و تا مرز کشور افغانستان 25 کیلومتر می باشد

map[1]