شرکت معادن سنگ آهن

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008

صفحه اصلی/ درباره ما/ خط مشی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008

شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان از بزرگترین تولید کنندگان بخش خصوصی سنگ آهن در ایران در درجه نخست با ایجاد شرایط و محیطی ایمن و مطلوب، مبتنی بر مدیریت دانش محور و خرد جمعی و نیروهای مجرب در راستای تعهد به کیفیت محصول و اهداف سازمانی و همچنین رضایتمندی مشتریان، خط مشی سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس نیازمندیهای استاندارد ISO9001:2008 این چنین تدوین نموده و به منظور برآورده سازی الزامات این استاندارد ، جهت گیریهای کلی خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

  • ایجاد بستر مناسب برای اشاعه و بکارگیری مدیریت مشارکتی و توسعه فرهنگ کار گروهی
  • افزایش تولید و کاهش هزینه تولید، از طریق توسعه توانمندیهای فنی، تخصصی، تجهیزاتی و بهبود مستمر
  • افزایش کیفیت محصول و خدمات به منظور توسعه سهم بازار و فروش و افزایش رضایت مشتریان
  • توسعه میزان سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به منظور توسعه پایدار شرکت
  • بهبود مستمر نظام ایمنی و بهداشت و محیط زیست
  • توسعه نظامهای ارتباطی مؤثر با تأمین کنندگان، جهت دریافت کالاو خدمات بدون نقص و به موقع
  • افزایش رفاه اجتماعی در منطقه ، رضایت کارکنان و سایر طرفهای ذینفع

 

ازآنجا که نگهداری و بهبود سیستم مذکور، نیازمند مشارکت جدی تمامی کارکنان می باشد، اینجانب ضمن اعلام تعهد به بهبود مستمر، شخصاً برحسن اجرای مدیریت کیفیت نظارت داشته و از درک اصول و اهداف فوق توسط کارکنان و عمل به آنها، اطمینان حاصل کرده و در دوره های زمانی معین، آنرا بازنگری می نمایم.

 

مدیر عامل

هادی گلزار