صفحه اصلی/ مزایده و مناقصه/ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار استخراج معدن
فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار استخراج معدن

دعوت به همکاری جهت انجام عملیات استخراج و پیش فراوری از معادن پلاسری